FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Wetgeving VZW's

INLEIDEND

Naar aanleiding van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen dat in werking trad op 1 mei 2019 nam FEN-Vlaanderen in het kader van haar slogan "FEN Vlaanderen in dienst van carnaval" het initiatief haar leden te informeren, te documenteren en te begeleiden in het doolhof van de vele verplichtingen.

Alles werd in het werk gesteld om het geheel zo beknopt en eenvoudig mogelijk voor te stellen met de bedoeling deze juridische materie op "leesbare" wijze toe te lichten.

De digitale beschikbare informatie kan ook steeds op papier aangevraagd worden. Gelieve hiervoor een e-mailbericht te sturen aan het secretariaat. 

In de inhoudstafel hieronder, kan u op de titels klikken voor meer toelichting.

Aarzel niet beroep te doen op de diensten van FEN-Vlaanderen wanneer je bijkomende informatie zou wensen. Zij wordt jou met plezier aangeboden.

ONZE CARNAVALSVERENIGING EEN VZW?

INHOUDSTAFEL

1. Feitelijke vereniging

 • Wat is een feitelijke vereniging nu juist?
 • Oprichting van een feitelijke vereniging
 • Risico van een feitelijke vereniging
 • Verplichtingen van een feitelijke vereniging

2. Een VZW

 • Wat is een VZW?
 • Wat is dat: rechtspersoonlijkheid?
 • Een VZW moetn zich houden aan een aantal voorwaarden

3. Kies je voor een VZW of blijf je een feitelijke vereniging?

 • STAP 1: is een verenigingsvorm wel mogelijk?
 • STAP 2: is een VZW aangewezen?
 • STAP 3: wat zijn de voor- en nadelen van een VZW?

4. De oprichting van een VZW

 • STAP 1: een aangepaste structuur kiezen
 • STAP 2: verzamel gegevens van de oprichters en (dagelijks) bestuurders
 • STAP 3: de oprichtingsakte (inclusief statuten) opstellen
 • STAP 4: op oprichtingsakte goedkeuren en ondertekenen
 • STAP 5: de oprichtingsakte neerleggen en publiceren
 • STAP 6: de VZW bestaat
 • STAP 7: intern VZW-dossier klaarmaken
 • STAP 8: administratieve zaken in orde brengen
 • STAP 9: denk aan de verplichtingen tijdens het bestaan van de VZW

5. De werking van een VZW

 • Leden
 • Toegetreden leden
 • Algemene vergadering
 • Bestuursorgaan (vroeger raad van bestuur)
 • Dagelijks Bestuur
 • Commissaris
 • Vertegenwoordigingsclausule

6. De verplichtingen van een VZW

7. VZW & boekhouding

8. Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Algemene regel: de VZW = aansprakelijk voor tekortkomingen, niet de leden en/of bestuurders
 • Uitzondering 1: risico op persoonlijke aansprakelijkheid voor de leden?
 • Uitzondering 2: aansprakelijkheid van de (dagelijks) bestuurders

9. Het einde van een VZW

 • Ontbinding & vereffening

‚Äč10. Bestaande VZW's aanpassen aan de nieuwe regels

 • STAP 1: zijn wij een bestaande VZW of een nieuwe VZW?
 • STAP 2: maak de keuze: snel aanpassen of uitstellen?
 • STAP 3: kies een goede structuur voor uw VZW / evalueer bestaande
 • STAP 4: pas de statuten aan
 • STAP 5: controleer de samenstelling bestuursorgaan en dagelijks bestuur
 • STAP 6: goedkeuring door de (buitengewone) algemene vergadering
 • STAP 7: neerlegging en publicatie beslissingen
 • STAP 8: maak het UBO-register in orde
 • STAP 9: check boekhouding
 • STAP 10: check nieuwe verplichtingen & mogelijkheden
 • STAP 11: check bestaande verplichtingen

11. Documenten