FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Gazet Van De Carnavalist

Een beetje historiek.

De Gazet van de Carnavalist zag het levenslicht in 1976. Wat oorspronkelijk in 200 exemplaren verscheen op enkele gestencileerde blaadjes is thans uitgegroeid tot een volwaardig ledenblad dat tijdens het actieve carnavalseizoen viermaal verschijnt op 2.500 exemplaren.

Waarvoor dient De Gazet van de Carnavalist?

Dit tijdschrift wordt uitgegeven om de verenigingen permanent te informeren omtrent alles wat hun belangstelling kan wegdragen inzake carnaval, alsmede aangaande alles wat er reilt en zeilt binnen de federatie.
Het fungeert dus als een onderlinge spreekbuis tussen de federatie en de verenigingen. Anderzijds is het voor de aangesloten verenigingen een middel of een kanaal langs waar zij carnavalminnend Vlaanderen kunnen bereiken, hetzij om hun vereniging voor te stellen in de speciale rubriek "In de kijker", hetzij om bepaalde zaken te huur of te koop te stellen. Het plaatsen van dergelijke advertenties is voor de aangesloten leden trouwens volledig gratis.

Waarvoor kan "De Gazet van de Carnavalist" NIET gebruikt worden?

Ten einde de neutraliteit in alle opzichten te garanderen, is het uitgesloten de "Gazet van de Carnavalist" te gebruiken als een openbare brievenbus.
Brieven of geschriften die als dusdanig kwetsend kunnen zijn voor derden, of mogelijk de aanleiding kunnen vormen tot het ontstaan van polemieken, zullen niet opgenomen worden. Anderzijds kan de "Gazet van de Carnavalist" niet gebruikt worden om publiciteit te voeren voor evenementen ingericht door verenigingen.
Het aankondigen van activiteiten (bals, feesten, enz...) kan gebeuren via de jaarlijkse "Activiteitenkalender".

Wanneer verschijnt "De Gazet van de Carnavalist"?

"De Gazet van de Carnavalist" verschijnt op 15 oktober, 15 december, 15 februari, en 15 april, telkens op 2.500 exemplaren

Hoe kan men adverteren in "De Gazet van de Carnavalist"?

Het volstaat uw teksten, liefst aangevuld met foto's, minstens drie weken vóór het verschijnen van de "Gazet van de Carnavalist", aan het redactieadres te sturen. De teksten moeten getypt zijn en draag er zorg voor dat uw foto's van goede kwaliteit zijn.

Is commerciële publiciteit mogelijk in "De Gazet van de Carnavalist"?

Dit kan inderdaad. Mocht u dit interesseren, raden wij u aan contact op te nemen met het redactiesecretariaat, dat u alle inlichtingen omtrent mogelijkheden en prijzen zal bezorgen.

Redactiesecretariaat

Federatie Europese Narren-Vlaanderen
Tongersesteenweg 398 3840 Borgloon
Telefoon: 0479/84 41 38
E-mail: bellingsjeroen@hotmail.com

Redactionele artikels

In deze rubriek kan je een elektronische versie van de Gazet van de Carnavalist, in PDF-formaat inkijken en downloaden.