FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

FEN Banket

FEN Banket

Ter gelegenheid van de 1x11-viering van FEN, werd besloten om na de eucharistieviering een feestelijk banket te houden. Dit ging door op 15 november 1981 in het toen reeds befaamde Hof ter Rhode te Diest.

De ondertussen alom bekende keukenmeester Felix Alen stond er borg voor dat het banket in alle opzichten een echt feest werd. Alle deelnemers waren het er unaniem over eens dat een dergelijk banket voor herhaling vatbaar was, wat dus ook meteen de directe aanleiding was om er de volgende jaren steevast mee door te gaan.

De daaropvolgende feesten gingen niet allemaal door te Diest. Er werd regelmatig van plaats en traiteur gewisseld zodat het F.E.N.-Banket ook plaats vond in Leuven, Aalst, Landen, Millen, Ham, en vele andere plaatsen in Vlaanderen, om uiteindelijk voor een langere periode neer te strijken in de Salons "d’Ouwe Kaars" te Wijnegem. Nadat deze zaak begin 2006 haar deuren sloot, werd door de Raad van Bestuur geopteerd om het banket de eerstvolgende jaren beurtelings te laten doorgaan in de verschillende provincies. In 2006 werd gekozen voor Wommelgem in de provincie Antwerpen, gevolgd door Sint-Truiden in de provincie Limburg, daarna te Moorsel (Aalst) in de provincie Oost-Vlaanderen. Ook nu wordt er nog van locatie gewisseld, afhankelijk van de locatie waar bijvoorbeeld het Feest der Goedgemusten zal plaatsvinden, zodat beide evenementen niet in eenzelfde provincie plaatsvinden. 

Tot 2010 ging het banket steeds door op de eerste zondag van de maand december. Vanaf 2011 koos men voor de tweede zondag.

Om 13 uur wordt er van start gegaan met een aperitief en hapjes, om tenslotte omstreeks 14 uur aan de feesttafel plaats te nemen voor een viergangenmenu, aangevuld met de nodige animatie en vergezeld van aangepaste muziek. Na het feestmaal krijgt iedereen, alvorens huiswaarts te keren, de gelegenheid om nog even op de dansvloer de beentjes te strekken, of te genieten van een Belgisch biertje.