FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Aanvraag Eretekens

Zilveren Nar

De "Zilveren Nar" is een unieke carnavalsonderscheiding op Europees niveau.
Per vereniging kunnen er vanaf het tweede jaar lidmaatschap, jaarlijks maximum twee leden vereremerkt worden.

Verenigingen die gedurende één of meerdere jaren geen "Zilveren Narren" aanvragen of uitreiken, kunnen maximaal acht eretekens cumuleren.

Zilveren Narren kunnen online aangevraagd worden. Zie onderaan deze pagina.

De prijs per Zilveren Nar bedraagt €15,00. Het totaal bedrag dient gelijktijdig met de aanvraag en uiterlijk voor 1 december gestort te worden op het hiernavermelde rekeningnummer.

 

Euronar

Het is een unieke carnavalsonderscheiding die uitgegeven wordt door F.E.N.-Vlaanderen, met de bedoeling maximum twee personen per vereniging, die 11 jaar of meer drager zijn van een Zilveren Nar, te onderscheiden met een nieuw ereteken.

De aanvraag dient te gebeuren voor 1 december zodat de F.E.N.-administratie de gelegenheid heeft om na te gaan of de kandidaat-laureaten wel degelijk recht hebben op dit ereteken. De verenigingen die over een paswoord beschikken kunnen dit zelf opzoeken via deze site onder de rubriek "Mijn gegevens".

Verenigingen die gedurende één of meerdere jaren geen "Euronarren" aanvragen of uitreiken, kunnen maximaal acht eretekens cumuleren.

Euronarren kunnen online aangevraagd worden. Zie onderaan deze pagina.

De prijs per Euronar bedraagt €20,00. Het totaal bedrag dient gelijktijdig met de aanvraag en uiterlijk voor 1 december gestort te worden op het hierna vermelde rekeningnummer.

 

Edelnar

Sedert het carnavalseizoen 2014-2015 beschikt F.E.N.-Vlaanderen over een nieuw uniek ereteken met als bedoeling maximum twee personen per vereniging, die 11 jaar of meer drager zijn van een euronar, te onderscheiden met dit nieuwe ereteken.

De aanvraag dient te gebeuren voor 1 december zodat de F.E.N.-administratie de gelegenheid heeft om na te gaan of de kandidaat-laureaten wel degelijk recht hebben op dit ereteken. De verenigingen die over een paswoord beschikken kunnen dit zelf opzoeken via deze site onder de rubriek "Mijn gegevens".

Verenigingen die gedurende één of meerdere jaren geen "Edelnar" aanvragen of uitreiken, kunnen maximaal acht eretekens cumuleren.

Edelnarren kunnen online aangevraagd worden. Zie onderaan deze pagina.

De prijs per Edelnar bedraagt €22,00. Het totaal bedrag dient gelijktijdig met de aanvraag en uiterlijk voor 1 december gestort te worden op het hierna vermelde rekeningnummer.   

Betalingen

Zilveren Narren en Euronarren dienen betaald te worden op het volgende rekeningnummer

BE50 0680 6796 7018

op naam van F.E.N.-Vlaanderen, met als mededeling "Zilveren Narren" , "Euronarren" of "Edelnarren" gevolgd door het lidnummer van de vereniging.

Om misverstanden te vermijden wordt aanbevolen om de betaling van de Zilveren Narren, Euronarren en Edelnarren afzonderlijk te doen.

Oorkonde

Elke laureaat van een Zilveren Nar, een Euronar of een Edelnar ontvangt tevens een mooie gepersonaliseerde oorkonde. 

Belangrijke opmerking

De uitreiking van deze eretekens gebeurt uitsluitend op het Feest der Goedgemutsten dat jaarlijks georganiseerd wordt op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. De laureaten van de eretekens moeten bijgevolg op dit feest aanwezig zijn.

Ga naar extranet via de volgende link:

Extranet