FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Doelstellingen

De basisdoelstellingen van de federatie kunnen als volgt samengevat worden.

  • Het carnaval in Europa, en inzonderheid in Vlaanderen, stimuleren, ontwikkelen en in een uniforme richting leiden, teneinde het Europees carnaval als dusdanig een eigen karakter te geven, met respect nochtans voor typische, plaatselijke en folkloristische geplogenheden.
  • Samenwerken met andere landen in een geest van culturele ontwikkeling, vriendschapsbanden smeden en onderhouden met verenigingen uit andere landen en gewesten, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities.
  • Via onderlinge contacten, de volkscreativiteit in de hand werken door de vrije tijd op een nuttige en vooral kunstzinnige wijze te besteden.
  • Voor carnavalstradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven nemen om dit te beletten en opnieuw leven in te blazen.
  • De aangesloten verenigingen logistiek en adviserend ondersteunen en bijstaan in hun dagdagelijkse werking. Deze "service-gedachte" verschilt van land tot land en hangt voornamelijk af van de initiatieven van elk land op zich.

Belangrijke informatie wordt via alle mogelijke moderne communicatiemiddelen ter beschikking gesteld van de aangesloten verenigingen.