FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Verenigingswerk

Woordje vooraf

Vrijwilligerswerk is bij de carnavalsverenigingen ondertussen goed gekend en heeft betrekking op het onbezoldigd werken als vrijwilliger. Men kan wel een kostenvergoeding ontvangen, maar het blijft een onbezoldigde taak.  

Sedert 15 juli 2018 bestaat er dankzij de goedgekeurde bijkluswet echter ook de mogelijkheid om in de vrije tijd tegen betaling bij te klussen onder bepaalde voorwaarden, zonder dat daarop belastingen of sociale bijdragen moeten betaald worden. 

Het statuut 'verenigingswerker' moet toelaten bepaalde functies die zich in een grijze zone tussen werk en vrijwilligerswerk bevonden een duidelijk kader te geven.

Voor wat carnavalsverenigingen betreft, is deze regelgeving misschien niet dadelijk aan de orde, maar we willen u de informatie toch graag verstrekken. 

Vanaf 2021 zal men niet meer onbelast kunnen bijverdienen, althans niet volgens de Bijkluswet. Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 23 april 2020 dat de wet in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en vernietigde bijgevolg de wet. De regelgeving blijft wel nog actief tot eind 2020 en het statuut mag aldus nog gebruikt worden. Er zal dus door het parlement of een nieuwe regering naar een oplossing gezocht moeten worden voor dit statuut vanaf 1 januari 2021. 

Klik onderaan op de groene titels om de inhoud te raadplegen.

VERENIGINGSWERK

 • Wat is verenigingswerk

​IK BEN EEN VERENIGING

 • Mag mijn vereniging iemand met vaste regelmaat laten bijklussen ?
 • Wie mag bijklussen voor mijn vereniging ?
 • Mag mijn vereniging een werknemer vervangen door een bijklusser ?
 • Moet mijn vereniging een arbeidscontract afsluiten met een bijklusser ?
 • Heeft mijn vereniging een verzekering nodig ?
 • Dit moet je weten om aangifte te doen

IK BEN EEN BIJKLUSSER

 • Wie mag bijklussen voor mijn vereniging ?
 • Hoeveel mag ik verdienen ?
 • Mag ik met een vaste regelmaat bijklussen voor een vereniging ?
 • Mag ik verenigingswerk combineren met professionele activiteiten voor dezelfde vereniging ?
 • Wat kan ik precies raadplegen in de onlinedienst Bijklussen ?

 BIJLAGEN

​BRONNEN