FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Wagenbouwers

Verzekerde activiteit

Deze verzekering is van toepassing op de verenigingen wier activiteiten hoofdzakelijk betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, huren, verhuren, aankopen en verkopen van carnavalswagens.
Bij de opstelling van dit speciale verzekeringscontract werd er rekening gehouden met het feit dat bedoelde verenigingen op jaarbasis minstens twee carnavalswagens hetzij bouwen of verbouwen en deze hetzij verkopen of minimaal tweemaal per jaar verhuren aan andere verenigingen of organisaties.

Er wordt nader bepaald dat dit verzekeringscontract eveneens van toepassing is op de festiviteiten die door de vereniging worden ingericht.

Waarborgen

Afdeling I - Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Algemene waarborg
De waarborg is beperkt tot 1.250.000,00 EUR per schadegeval inzake lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd.

Brand, vuur, ontploffing, rook en water
Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade.
De waarborg is beperkt tot 125.000,00 EUR per schadegeval.

Materiële schade en immateriële gevolgschade.
De waarborg is beperkt tot 125.000,00 EUR per schadegeval.

Milieuaantasting
De waarborg is beperkt tot 125.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar inzake lichamelijke materiële en immateriële gevolgschade vermengd. De rehabilitatiekosten zijn in het bedrag begrepen.

Burenhinder
De waarborg is beperkt tot 125.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar inzake lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd.

Afdeling II - Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

De waarborg is beperkt tot 1.250.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar inzake lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd.

Afdeling III – Rechtsbijstand

Verdediging en verhaal
De waarborg is beperkt tot 12.500,00 EUR per schadegeval.
Wat het verhaal betreft, is de waarborg uitsluitend verworven voor zover:

  • het bedrag van het verhaal hoger is dan 1.250,00 EUR per schadegeval;
  • het bedrag van het verhaal hoger is dan 2.500,00 EUR wanneer het gaat om een voorziening in cassatie.

Borgstelling
De waarborg is beperkt tot 6.200,00 EUR per schadegeval.

Vrijstellingen

Wat betreft de materiële schade en de immateriële gevolgschade die voortvloeit uit een gedekte materiële schade, wordt er bij elk schadegeval een contractueel voorziene vrijstelling afgetrokken, zijnde:

Afdeling I - Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

De vrijstelling bedraagt 250,00 EUR per schadegeval.
In geval van schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water, milieuaantasting en burenhinder bedraagt de vrijstelling evenwel 10% van de schade met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR per schadegeval.

Afdeling II - Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

De vrijstelling bedraagt 10% van de schade met een minimum van 250,00 euro en een maximum van 1.250,00 EUR per schadegeval.

Dekkingsperiode

De verzekering neemt elk jaar aanvang op 1 november en loopt tot en met 31 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

Tarief

De premie is vastgesteld op 220 EUR per jaar (alle kosten, taksen en lasten inbegrepen).

Algemene polisvoorwaarden - polisnr. 45.152.115

Download de "Bijzondere en speciale voorwaarden" Wagenbouwverzekering in Pdf-formaat

Download de "Algemene voorwaarden" Wagenbouwverzekering in Pdf-formaat