FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Veiligheidstips

Bij het deelnemen aan carnavalstoeten is het aangewezen om op het vlak van de veiligheid een aantal belangrijke punten en voorzorgen in acht te nemen.

Als voorzitter van een vereniging draag je immers in deze omstandigheden een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Bovendien is het zoals men het spreekwoordelijk uitdrukt, inderdaad nog altijd "Beter te voorkomen dan te genezen".

Ongevallen hoe dom ze ook vaak zijn, kunnen in een aantal gevallen vermeden worden. Vandaar enkele beknopte tips.

 • Wanneer je je carnavalswagen laat trekken door een terreinwagen, hetzij tijdens de stoet hetzij op de weg naar en van de stoet, dan moet je er rekening mee houden dat het gewicht van de wagen, dat doorgaans hoger is dan dat van de terreinwagen, je wel eens parten zou kunnen spelen bij het plots remmen of het nemen van een bocht. Noch de schade aan het trekvoertuig noch de schade aan de carnavalswagen vallen in dergelijk geval onder de toepassing van de klassieke automobieverzekering.Dergelijke schade kan enkel vergoed worden via een zogenaamde omniumverzekering.
 • Vele groeperingen maken gebruik van stroomgeneratoren op hun carnavalswagens. Generatoren die aangedreven worden met een diesel- of benzinemotor. Vooral bij het gebruik van benzinemotoren is het enerzijds aan te raden slechts brandstof bij te vullen indien de wagen stilstaat, en anderzijds in de onmiddellijke omgeving een brandblusapparaat bij de hand te hebben.
 • Zorg er voor dat de mensen die op je wagen staan voldoende beveiligd zijn door een stevige leuning op de wagen aan te brengen, zodat bij een onverwachte beweging van de personen of een bruusk manoeuvre van de bestuurder, zij niet van de wagen kunnen tuimelen.
 • Wat de koppeling tussen de wagen en het trekvoertuig aangaat, raden wij elkeen aan, zowel de dissel als de bevestigingshaken grondig te controleren op eventuele gebreken (slechte lassen, breuken, enz...) zodat tijdens het rijden of het uitvoeren van een manoeuvre de wagen en het trekvoertuig niet van elkaar loskomen. Een stevige en op de juiste wijze aangebrachte veiligheidsketting is in ieder geval onontbeerlijk en kan heel veel onheil voorkomen.
 • Zorg er voor dat bestuurder van het trekvoertuig of van de zelfrijdende wagen over een geldig rijbewijs beschikt, en zeker geen alcohol gebruikt voor of tijdens de stoet.
 • Indien je over een vrij brede wagen (maximum 2,5m op de openbare weg, en meestal maximum 3 meter binnen de gesloten omloop van de stoet) beschikt, zorg er dan voor dat enkele personen van je groep permanent een oogje in het zeil houden, teneinde te voorkomen dat toeschouwers onder de wagen zouden terecht komen.
 • Wanneer je je met je carnavalswagen naar een stoet verplaatst, zorg dan voor een degelijke signalisatie, desnoods met twee begeleidende voertuigen indien noodzakelijk. Plaats rond de ganse wagen voldoende reflectoren (lichtgevende strips) zodat anderen perfect de omvang van je wagen kunnen inschatten. Tijdens deze tijd van het jaar is het nog vaak vroeg donker en moet je er dus alles aan doen om vanuit veiligheidsoverwegingen goed op te vallen in het verkeer.
 • Tijdens de verplaatsingen van en naar de stoet ben je meestal een traag rijdend voertuig. Vergeet niet je snelheidsplaatje van 30 km/u op de achterkant van je wagen te plaatsen, wanneer je niet harder dan 30 km/u mag rijden. Wees bovendien hoffelijk en laat het achterop komend verkeer regelmatig voorbijrijden door even aan de kant te gaan. Zo toon je aan dat carnavalisten hoffelijke weggebruikers zijn.
 • Laat nooit toe dat op de weg naar en van de stoet er zich mensen op je wagen bevinden. Dit is verboden.
 • Matig als deelnemer je alcoholgebruik tijdens de stoeten en zorg er dus voor dat jij noch je andere collega's die deelnemen aan de stoe,t er niet bijlopen als een bende dronkenlappen. Gedraag je als een echte carnavalist en loop niet constant rond te zeulen met een flesje bier e.d. in de handen. Je helpt op die wijze het negatieve imago van carnavalisten te verbeteren.
 • Aan de bestuurders van de carnavalswagens dient uiteraard een totaal verbod op alcoholgebruik opgelegd te worden. Bij een mogelijk ongeval zullen zij immers een alcoholtest dienen te ondergaan met alle daaraan verbonden gevolgen.