FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Carnavalswagens

Dekking

Wat de deelname van autovoertuigen (personenwagens, terreinwagens, landbouwtractoren, trekkers, ...) aan carnavalstoeten betreft, is de situatie op het huidig ogenblik alles behalve duidelijk, met het gevolg dat het lang niet zeker is of de gewone verplichte autoverzekering van voertuigen, die deelnemen aan bedoelde optochten, al dan niet van toepassing is.

Zonder dan nog te spreken van de zware bijpremies die er in sommige gevallen gevraagd worden om dit zogezegde verzwaarde risico te verzekeren.

Kortom, een reeks van onduidelijkheden met daar boven op soms ook zware kosten.

In dit opzicht heeft F.E.N.-Vlaanderen een formule uitgewerkt die de mogelijkheid voorziet om de voertuigen die deelnemen aan een optocht en die over geen speciale uitbreiding van hun polis beschikken, toch gedurende de stoet te verzekeren met inbegrip van de verplaatsing naar en van de optocht.

Onder "voertuigen" dient verstaan te worden:

  • een auto met of zonder aanhangwagen = 1 voertuig
  • een jeep met of zonder aanhangwagen = 1 voertuig
  • een tractor met of zonder aanhangwagen = 1 voertuig
    enz...

Gewaarborgde dekking

Overeenkomstig de wet op verplichte verzekering voor motorvoertuigen die zich op de openbare weg begeven.

Tarief

Per voertuig met of zonder aanhangwagen: 25 EUR per dag

Belangrijke opmerking

Voor alle duidelijkheid en met de bedoeling misverstanden te vermijden, wordt de aandacht er uitdrukkelijk op gevestigd dat de waarborgen van voormelde verzekering slechts kunnen aangesproken worden, voor zover het risico inzake deelnemen aan carnavalstoeten en optochten niet het voorwerp uitmaakt van een ander verzekeringscontract dat hetzelfde risico dekt.

Concreet: dit  betekent dat wanneer aan een optocht deelgenomen wordt, met een voertuig dat al over een normale automobielverzekering beschikt, omdat het dagdagelijks ook voor gewone doeleinden gebruikt wordt, het ongeval ALTIJD allereerst aangegeven moet worden bij deze verzekeraar aan de hand van het klassieke “Aanrijdingsformulier”.

De verzekering die bij F.E.N.-Vlaanderen afgesloten wordt, is immers ALTIJD aanvullend op de gewone verplichte automobielverzekering van het trekvoertuig.

Indien er twijfels bestaan over het feit of de normale automobielverzekeraar van het trekkend voertuig het risico inzake het deelnemen aan een carnavalstoet (met inbegrip van de verplaatsingen naar en van de stoet) dekt, wordt aangeraden voorafgaandelijk contact op te nemen met deze verzekeraar. 

Algemene polisvoorwaarden - polisnr. 2.610.924

Download de "Bijzondere en speciale voorwaarden" Motorrijtuigenverzekering in Pdf-formaat

Download de Algemene voorwaarden Motorrijtuigenverzekering in Pdf-formaat