FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Wat we bieden

F.E.N.-Vlaanderen heeft haar leden heel wat te bieden, zoals:

  • een erg uitgebreide website die zelfs buiten de carnavalswereld met lovende kritieken bedacht wordt. De website is bovendien interactief, wat betekent dat de aangesloten verenigingen via de site een ganse reeks van zaken online kunnen regelen en afhandelen. De spectaculaire groei van het aantal gebruikers bewijst zondermeer dat dit in de toekomst zonder enige twijfel het belangrijkste beheersinstrument zal worden tussen ons en onze leden.
  • het ter beschikking stellen van een zeer uitgebreid verzekeringspakket, met aangepaste waarborgen en gunstige premievoorwaarden.
  • het uitgeven van een ledenblad Gazet van de Carnavalist dat alle leden viermaal per jaar gratis toegestuurd krijgen.
  • de organisatie van een aantal evenementen speciaal voor alle F.E.N.-leden.
  • het continue bijhouden van een activiteitenkalender waarin de verenigingen hun activiteiten kunnen laten opnemen.
  • het jaarlijks uitgeven van speciale eretekens om de verenigingen de mogelijkheid te bieden verdienstelijke personen in de kijker te plaatsen.
  • de organisatie van opleidingen met betrekking tot de bouw van carnavalswagens en het tonpraten.

F.E.N.-Vlaanderen heeft echter nog meer te bieden. Alle informatie kan teruggevonden worden op deze site terwijl de bestuursleden via diverse kanalen continue kunnen gecontacteerd worden.