FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

VZW

Vorm en structuur

FEN-Vlaanderen is een vzw opgericht volgens de wet van 24 juni 1921 en aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (in werking getreden op 1 mei 2019) en is als volgt samengesteld:

  • het bestuursorgaan dat samengesteld is uit al de effectieve leden, zijnde de leden van het dagelijks bestuur en de leden van de provinciale afdelingen
  • binnen het bestuursorgaan bestaat er een dagelijks bestuur dat borg staat voor het dagelijkse beheer van de federatie, op administratief, financieel en logistiek vlak. Deze taken worden verdeeld onder de drie effectieve leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur, met name de voorzitter, de ondervoorzitter-secretaris en de penningmeester.
  • de verenigingen die een lidmaatschap verwerven bij de federatie hebben het statuut van "toegetreden lid";
  • de federatie geeft individuele sympathisanten eveneens de gelegenheid om een lidmaatschap te verwerven als "individueel lid".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Borgloon, Tongersesteenweg 398, in het Gerechterlijk arrondissement Tongeren.

Statuten en intern reglement 

Statuten FEN d.d. 04/11/2020

Intern Reglement d.d. 02/11/2022