FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

VZW

Vorm en structuur

F.E.N.-Vlaanderen is een v.z.w. opgericht volgens de wet van 24 juni 1921 en aangepast aan de wet van 2 mei 2002 en is bijgevolg als volgt samengesteld:

  • de algemene vergadering die samengesteld is uit al de effectieve leden, zijnde de leden van de raad van bestuur en de leden van de provinciale afdelingen;
  • binnen de algemene vergadering bestaat er een raad van bestuur die borg staat voor het dagelijkse beheer van de federatie, op administratief, financieel en logistiek vlak. Deze taken worden verdeeld onder de vier effectieve leden die deel uitmaken van de raad van bestuur, met name de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.
  • de verenigingen die een lidmaatschap verwerven bij de federatie hebben het statuut van "toegetreden lid";
  • de federatie geeft individuele sympathisanten eveneens de gelegenheid om een lidmaatschap te verwerven als "individueel lid".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Borgloon, Tongersesteenweg 398, in het Gerechterlijk arrondissement Tongeren.

Statuten en reglement van inwendige orde 

Statuten FEN 13 05 2015.

Reglement van inwendige orde FEN 18 05 2016