FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Geschiedenis

F.E.N.-Europa

Op 20 juni 1970, vond te Essen (Duitsland) de officiële oprichtingsvergadering plaats van de Federatie Europese Narren (afgekort F.E.N.).

Voordien, en dit sinds 1968 werden er tussen Duitse en Belgische carnavalsverenigingen al contacten gelegd, met de bedoeling een Europese carnavalsorganisatie op te richten. Het waren voornamelijk de carnavalsverenigingen De Zavelzekskes uit Maasmechelen, onder leiding van Gilbert Opsteyn en Die Findelkinder uit Mönchen-Gladbach die aan de basis lagen van hetgeen toen het "Dachverband Europäisch Karnavalsvereinigungen" (afgekort D.E.K.V.) heette.

In 1969 werden er reeds contacten gelegd met Nederland, en wijzigde de naam van D.E.K.V. naar B.E.K.V. (Bund Europäisch Karnevals-Verband e.V.). Datzelfde jaar vond ook het eerste contact plaats tussen B.E.K.V. en de "Freundenkreis Europäischer Narrenzunfte e.V." (afgekort F.E.N.). Laatstgenoemde organisatie bestond reeds in het zuiden van het toenmalige West-Duitsland.

Na een eerste verkennend gesprek tussen de beide organisaties, bleek dat er hen in feite niets meer in de weg stond om tot een fusie over te gaan. Beiden streefden immers dezelfde principes na en "dachten" toen reeds Europees.

De leiding van de nieuwe Federatie Europese Narren werd sinds haar oprichtingsvergadering in 1970 waargenomen door het zogenaamde Internationaal-Presidium, onder het voorzitterschap van de Heer Walter Klanert (Duitsland).

Sedertdien heeft F.E.N. zich zowel in Duitsland, als in Nederland, maar ook in België vrij sterk ontwikkeld.

F.E.N.-België

Wat België betreft staan De Tutters uit Eigenbilzen ingeschreven als eerste aangesloten lid van F.E.N.-België. Nadat enkele Limburgse verenigingen toetraden, werden ook de eerste contacten gelegd met Brabant, o.a. De Pietermannen van Leuven.

België bleef niet bij de pakken zitten, had aan creativiteit geen nood en organiseerde zo voor de eerste maal op 6 januari 1973 te Brugge haar eerste Feest der Goedgemutsten.
Voor de definitieve contacten met Wallonië moet gewacht worden tot in 1976. De carnavalsvereniging The Dancing Wolves van Stembert, sloten zich aan, bij wat toen nog F.E.N.-België was.

1976 was ook het jaar waarin de Gazet van de Carnavalist het levenslicht zag. Wat oorspronkelijk in 200 exemplaren verscheen op enkele gestencilde blaadjes, is thans uitgegroeid tot een volwaardig ledenblad dat viermaal per jaar op 2.500 exemplaren verschijnt.

F.E.N.-Vlaanderen

In de loop van de maand augustus 1978, na de opdeling van België in gemeenschappen, werd ter gelegenheid van een Buitengewone Algemene Vergadering te Leuven besloten F.E.N.-België op te splitsen in F.E.N.-Vlaanderen en F.E.N.-Wallonië.

Deze beslissing werd genomen nadat een delegatie van F.E.N.-België, ontvangen werd op het Ministerie van Nederlandse Cultuur.

F.E.N.-Vlaanderen en F.E.N.-Wallonië kregen nieuwe besturen en afzonderlijke statuten.

In Vlaanderen kende F.E.N. ondertussen een zeer sterke groei. Het aantal aangesloten verenigingen was in 1979 opgelopen tot boven de 100. Er drong zich een nieuwe reorganisatie op, wat uiteindelijk de aanzet werd naar provinciaal gestructureerde afdelingen. Elke provinciale afdeling werd dus een ondergeschikte afdeling van F.E.N.-Vlaanderen.

Op zondag 15 november 1981 vierde F.E.N. haar eerste jubileum.

Deze feestviering werd afgesloten met een feestbanket te Diest. Een feestbanket dat ondertussen een traditie geworden is en nog steeds ieder jaar plaats vindt in de maand december.

Zoals mag blijken uit de onderstaande grafiek kende F.E.N.-Vlaanderen een permanente groei inzake het aantal leden. Deze trend zet zich nog gestadig door, bij zoverre dat de kaap van de 600 aangesloten verenigingen tijdens het seizoen 2013/2014 overschreden werd.