FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Lid worden

Een vereniging kan het lidmaatschap bij F.E.N.-Vlaanderen verwerven door het betalen van een jaarlijks lidgeld van 88,00 EUR

Naast verenigingen kunnen ook individuele personen lid worden bij F.E.N.-Vlaanderen. Het jaarlijks lidgeld voor deze personen bedraagt 44,00 EUR. 

Een volledig jaarlidmaatschap loopt van 1 mei tot en met  30 april van het daaropvolgende kalenderjaar. Een lidmaatschap kan uiteraard ook aanvang nemen in de loop van voormelde periode, bijvoorbeeld op 15 november of eender welke andere datum. 

Maak hierna een keuze onder welke hoedanigheid u lid wenst te worden bij F.E.N.-Vlaanderen.

 * = Verplicht veld
** = Minimaal één telefoonnummer is verplicht

U wenst zich in te schrijven als:

Als vereniging
Als individueel lid