FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Belangenverdediging

De opdracht van de federatie bestaat er in de collectieve belangen van de verenigingen, op het vlak van reglementen, verplichtingen, rechten, enz. te verdedigen.

Een permanente opvolging van nieuwe wetgevingen en reglementeringen. Wat Vlaanderen betreft ligt F.E.N. bijvoorbeeld aan de basis van het Koninklijk Besluit van 27 december 1993 waardoor het niet langer verplicht was om carnavalswagens te voorzien van een afzonderlijke nummerplaat. Een reproductie van de nummerplaat van het trekvoertuig was vanaf dat moment voldoende, wat de verenigingen enerzijds veel kosten bespaarde en anderzijds een ganse administratieve rompslomp uitschakelde.

Als gevolg van de nieuwe wet op de v.z.w.'s heeft F.E.N.-Vlaanderen eveneens het initiatief genomen om op dit terrein de aangesloten leden uitgebreid te informeren en bij te staan. Er werd een omvangrijk informatiepakket samengesteld dat specifiek gericht is op de werking van carnavalsverenigingen. De volledige inhoud van dit pakket kan geraadpleegd  worden op deze site onder de rubriek “Wetgeving v.z.w.’s”.

Ook inzake de "Wet betreffende de rechten van vrijwilligers" heeft F.E.N.-Vlaanderen haar leden in het bezit gesteld van een uitgebreide informatiebrochure. De inhoud van deze brochure kan geraadpleegd worden op deze site onder de rubriek "Vrijwilligerswerk".

Sedert 2008 is het carnaval in Vlaanderen erkend als cultureel erfgoed. Een dossier waarvoor F.E.N.-Vlaanderen liefst 22 jaar geijverd heeft en dat tenslotte kon gerealiseerd worden dankzij de voortrekkersrol van toenmalig burgemeester en Vlaams Parlementslid Jan Peumans uit Riemst, gesteund door zijn andere collega's Vlaamse parlementairen, Mevrouw Vera Van der Borght en de Heren Frans Peeters, Flor Koninckx, Bart Caron, en Mark Demesmaeker.Het "Voorstel van resolutie" werd besproken en goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 20 februari 2008.

Deze goedkeuring op Vlaams niveau vormde meteen ook de basis voor de latere erkenning van het carnaval van Aalst als werelderfgoed.