FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Administratieve werking

De F.E.N.-administratie verloopt jaarkijks via een vast schema. Hierna wordt een chronologisch overzicht gegeven in functie van het kalenderjaar.  

Tijdstip Aard
15 februari

3de Editie van de Gazet van de Carnavalist

15 maart

Verzendingvan de nieuwe lidgelden 

15 april

4de Editie van de Gazet van de Carnavalist 

30 april

Einddatum waarop alle lidgelden dienen betaald te zijn. Vanaf 1 mei start het nieuwe carnavalseizoen en genieten uitsluitend de verenigingen die hun lidgeld betaalden van de automatische dekking inzake burgerlijke aansprakelijkheid.

15 oktober
  • De leden worden ervan verwittigd dat de Zilveren Narren, de Euronarren en de Edelnarren kunnen aangevraagd worden samen met een uitnodiging voor het F.E.N.-Banket
  • 1ste Editie van de Gazet
15 november

Uiterste inschrijvingsdatum (= betaling) voor het F.E.N.-Banket

1 december

  • Uiterste datum inzake aanvragen voor Zilveren Narren, Euronarren en Edelnarren
  • Verzending van de uitnodigingen voor het Feest der Goedgemutsten samen met de kaarten voor de jaarorden

15 december

2de Editie van de Gazet van de Carnavalist