FEN-Vlaanderen in dienst van carnaval

Text Size

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 100%

Print
Deel dit item
PDF

Lidgelden 2020-2021

Lidgelden 2020-2021
zondag 15 maart 2020

Alle leden ontvangen een verzoek om hun lidgeld voor het komende seizoen 2020/2021 te vernieuwen voor 30 april 2020.

Een lidmaatschap bij FEN Vlaanderen loopt immers van 1 mei tot 30 april van het daaropvolgende jaar.

Het is tevens belangrijk te weten dat de dekking van de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid", waarvan alle aangesloten leden automatisch genieten, parallel loopt met het lidmaatschap.

Wie bijgevolg zijn lidgeld betaalt voor 30 april 2020, geniet automatisch van de bedoelde verzekeringsdekking tot en met 30 april 2021. Voor de leden die hun lidgeld vereffenen na 1 mei 2020 gaat de dekking pas in op de dag dat het lidgeld op onze rekening gestort wordt en vervalt ze eveneens op 30 april 2021.

Gezien er heel wat carnavalsactiviteiten omwille van de slechte weersomstandigheden en de maatregelen met betrekking tot het coronavirus mogelijk verschuiven naar de maand mei of later, is het vanzelfsprekend belangrijk ervoor te zorgen dat de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid gewaarborgd blijft.